Velkommen

 

Praksisnær kompetence udvikling for medarbejderne på plejecentre og bosteder.

Forebyg og stop den fysiske og verbale vold på den nænsomme måde.

Den verbale vold er en sovende vulkan i det psykiske arbejdsmiljø.

Supervision med udgangspunkt i den narrative metode.

Medarbejder og leder perspektivet på arbejdsmiljøloven i forhold til serviceloven.

Fra ydelsesorienteret til rehabiliterende tankegang i ældreomsorgen.

Livshistorien som udgangspunkt i en rehabiliterende metodik i ældreomsorgen.