Velkommen

 

Praksisnær kompetenceudvikling for medarbejdere på plejecentre,bosteder og hospitaler.

Forebyg og stop den fysiske og verbale vold på den nænsomme måde.

Den verbale vold er en sovende vulkan i det psykiske arbejdsmiljø.

Supervision med udgangspunkt i den narrative metode.

Medarbejder og leder perspektivet på arbejdsmiljøloven i forhold til serviceloven.

Fra ydelsesorienteret til rehabiliterende tankegang i ældreomsorgen.

Livshistorien som udgangspunkt i en rehabiliterende metodik i ældreomsorgen.

 

 

LÆS HER: Succes med at forebygge vold